Aktivnosti

 

Održan trening „ORGANIZOVANJE MOTIVACIONIH I NEFORMALNIH SASTANAKA“

seminar žepče, septembar 2010

Dana 15. 09. 2012. godine u opštini Trnovo, Rajski Do-Trnovo odžan je trening pod nazivom „Organizovanje motivacionih i neformalnih sastanaka“ pod pokroviteljstvom Zadružnog saveza BiH i Švedskog zadružnog centra, u sklopu projekta Osnaživanje uloge žena u Bosni i Hercegovini. Trening je pripremila organizacija HUG Žene Trnova, a učešće je uzelo 25 žena iz ove opštine.

Učesnice treninga upozate su s temama: Zašto trebamo biti aktivne građanke, vještine komunikacije, te je na kraju treninga održana radionica. Ispunjeni su očekivani rezultati; učesnice su se upoznale sa konceptom učešća i planiranim procesom uključivanja građana u aktivnosti lokalne zajednice, zašto je važno biti aktivan građanin/ka, unaprijedile znanja i vještine o  tehnikama koje najčešće koristimo u radu s grupama (intervju, ankete, fokus grupe, organizovanje javnih sastanaka). Učesnice su unaprijedile znanja i vještine neophodne pri organizaciji javnih sastanaka za planiranje razvojnih aktivnosti u zajednici.

ODRŽANI STRUČNI SEMINARI O ZNAČAJU UVOĐENJA PROIZVODNIH STANDARDA

Zadružni savez Bosne i Hercegovine je u periodu od 9. – 14. decembar 2010. godine organizovao stručne seminare koji treba da pomognu unapređenju rada zadruga/asocijacija poljoprivrednika na području Unsko-sanskog i Zeničko – dobojskog kantona. Seminari su imali za cilj da upoznaju slušaoce o značaju uvođenja standarda kao što su GLOBALGAP i HACCAP u proizvodnje hrane u zadrugama i na individualnim farmama. Govorilo se, prije svega, o uslovima teba zadvoljiti kako bi se naši farmeri uključili u oblast proizvodnje zdravstveno sigurne hrane. Ova tema je naročito značajna za sve one koji izvoze ili imaju namjeru da izvoze ali i za one koji svoju robu namijenili za dalju preradu prehrambenoj industriji BiH

Osim toga zadruge, odnosno farmeri upoznati su sa značajem pravilnog vođenja finansijske i knjigovodstvene evidencije, što treba doprinijeti poboljšanju njihovog poslovnja.

Predavači na ovim seminarima bili su magistar agronomskih nauka, Enver Karahmet i magistar agronomskih nauka, Almir Toroman sa Poljoprivredno – prehrambeni fakulteta u Sarajevu, te agronom Nagib Hadžić dopredsjednik ZS BiH

Uz kombinaciju atraktivnih slajdova i intenzivnog dijaloga između predavača i slušalaca, njih više od 100 steklo je solidno znanje iz ove oblasti, što će im u narednom peroiodu poslužiti kao dobar osnov za pokretanje procesa certificiranja i standardiziranja svojih proizvoda. Na kraju seminara svi slušaoci su dobili kompletan edukativni materijal.

Pokrenuti proces edukacije izavao je i interesovanje medija pa su o njemu izvještavali BH radio 1 i Federalna televizija, kao i lokalne radio stanice.

Ovom prilikom dopredsjednik ZS BiH, Nagib Hadžić je dao pomenutim medijima širu izjavu kako o značaju edukacija tako i značaju postojanja ZS BiH, kao i njegovih aktivnosti.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s