O Nama

Ciljevi i zadaci zadružnog saveza Bosne i Hercegovine su:

 • razvoj međuentitetske poslovne i druge saradnje;
 • organizovana prezentacija zadrugarstva u zemlji i svijetu;
 • organizovano međusobno informisanje;
 • saradnja sa državnim organima na nivou BiH i entiteta;
 • zajednička izrada profitabilnih programa u raznim vidovima zadrugarstva;
 • edukacija zadružnih kadrova u inostranstvu;
 • međunarodna zadružna saradnja;
 • organizovani nastup u javnosti u funkciji afirmacije zadrugarstva;
 • razmjena mišljenja i koordinacija aktivnosti o pitanjima od zajedničkog interesa;
 • javna ovlaštenja iz člana 83. Opšteg zakona o zadrugama BiH;
 • izdavanje i puštanje u promet knjiga zadrugara;
 • i drugi poslovi za koje ih ovlaste entitetski savezi.

Po opštem zakonu o zadrugama Bosne i Hercegovine isključiva nadležnost Zadružnog saveza BiH je predstavljanje zadruga u inozemstvu i ostvarivanje saradnje sa međunarodnim zadružnim i nezadružnim organizacijama, te javna ovlaštenja iz člana 83. Opšteg zakona o zadrugama gdje se kaže:

Zadružni savez BiH vrši sljedeća javna ovlaštenja:

1.       Donosi opšta pravila kojima se uređuje primjena zadružnih principa i druga pitanja od značaja za poslovanje zadruga.

2.       Donosi pravila kojima se propisuju uslovi koje moraju ispunjavati revizori koji obavljaju zadružnu reviziju, sadržaj izvještaja o obavljenoj reviziji kao i druga pitanja od značaja za zadružnu reviziju.

3.       Utvrđuje metodologiju Registra koji vodi Zadružni savez BiH i drugi zadružni savezi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s