Legislativa

 

Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Doma naroda, održanoj 30. septembra 2002. godine i na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 13. maja 2003. godine, usvojila je

OPĆI ZAKON  O ZADRUGAMA 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Zadruga je oblik organiziranja dobrovoljno udruženih članova (u daljem tekstu: zadrugari), da bi zadovoljili svoje zajedničke ekonomske, socijalne i kulturne potrebe i težnje, kroz zajedničko posjedovanje i demokratsko kontrolirano privređivanje (poslovanje).

Član 2.

Zadruge uređuju odnose među svojim članovima na principima:

  • dobrovoljnosti i otvorenosti prema članstvu;
  • demokratske kontrole poslova od strane članova;
  • učešća članova u raspodjeli koristi i pokriću štete u radu;
  • poslovne autonomije i informiranja članova;
  • saradnje među zadrugama i brige za zajedništvo.

Član 3.

Zadruga se osniva kao opća i specijalizirana.

Član 4.

Namjena zadruge je zajedničko korištenje svih sredstava potrebnih za unapređivanje i razvoj djelatnosti zadrugara s ciljem poboljšanja i povećanja rezultata te djelatnosti.

Djelatnosti zadruge utvrđuju se zadružnim pravilima.

Član 5.

Poslovni zadružni savezi obavljaju za svoje članice iste poslove kao i zadruge za zadrugare i za njih važe propisi o zadrugama, ako nije drukčije određeno.

Član 6.

Zavisno od ciljeva osnivanja i potrebnih sredstava za osnivanje i poslovanje, zadruge se osnivaju i posluju ulozima i drugim vlastitim sredstvima zadrugara u skladu s ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.

Visina osnivačkog uloga određuje se ugovorom o osnivanju i zadružnim pravilima.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s